Загальна інформація

Декан факультету: к.е.н., доцент Олена Григорівна ДенисюкАктуальність підготовки фахівців у галузі економіки та менеджменту пояснювалась розбудовою ринкових відносин в нашій державі та реальною потребою економіки у таких спеціалістах. Це було зрозуміло керівництву тоді ще Житомирської філії Київського політехнічного інституту на чолі з Борисом Борисовичем Самотокіним. За його безпосередньої участі, в умовах, які диктувалися інженерним профілем навчального закладу, здійснювався набір перших менеджерів. Економічний напрямок підготовки фахівців, започаткований у 1992 р., формувався у структурах факультету машинобудування та менеджменту. На початок 1995 р. за спеціальностями „Менеджмент у виробничій сфері” та „Облік і аудит” навчалось 683 студенти, із них: 240 – за денною формою навчання; 363 – за заочною формою навчання; 79 – за вечірньою формою навчання. Спеціальності, які існували, та необхідність відкриття нових з метою задоволення потреб створюваних ринкових структур, розширення та спеціалізація наукових досліджень, створили сприятливі умови щодо створення факультету економічного спрямування. Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ) було створено наказом по Житомирському інженерно-технологічному інституту від 23.01.1995 р. № 24 шляхом виділення із факультету машинобудування та менеджменту. Тимчасово виконання обов’язків декана було покладено на д.е.н., проф. Бутинця Ф.Ф.Читати далі