Структура факультету

Кафедра менеджменту організацій і адмініструванняКафедра економіки  підприємстваКафедра управління персоналом та економіки праціКафедра гуманітарних і соціальних наук