Менеджмент

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності:

 • керівник підприємств, установ, організацій;
 • начальник (інші керівники) та майстри виробничих дільниць у промисловості;
 • головні фахівці – керівники виробничих підрозділів на транспорті, у складському господарстві та зв’язку;
 • керівники апарату центральних органів влади;
 • менеджери фінансових, економічних, адміністративних підрозділів;
 • керівники підрозділів кадрів;
 • керівники підрозділів маркетингу, керівники
  підрозділів матеріально-технічного постачання;
 • керівники малих підприємств;
 • викладачі середніх навчальних закладів;
 • фахівці в галузі праці та зайнятості населення;
 • економісти підприємств виробничої та невиробничої сфери;
 • агенти із зайнятості та трудових контактів;
 • секретарі адміністративних органів;
 • державні інспектори.