VII Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці»

14 травня 2018 року в Житомирському державному технологічному університеті на базі кафедри управління персоналом та економіки праці проходила VII Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці».

Метою проведення конференції було обговорення результатів останніх досліджень у сфері соціально-трудових відносин задля забезпечення ефективного розвитку суб’єктів господарювання на макро-, мезо- та мікро- рівнях. Цьогоріч особливий акцент ставився на психологічних елементах умов праці на виробництві та в сфері послуг.

До оргкомітету конференції загалом надійшло 38 тез доповідей від 45 учасників, з яких 7 були іногородніми.

У роботі конференції у якості слухачів і доповідачів взяли участь студенти ФЕМ та ФІКТ (академічних груп ПІ–56, ЕК–1, УП–20, УП–21, 21к, УПМ–4).

Зокрема, студент Бриков Сергій (гр. УП–21к) висловив у доповіді своє ставлення до моббінгу як міжособистісного конфлікту, студентки Кусік Наталія і Чебоксарова Наталія (гр. ПІ–56) розкрили найбільш поширені причини виникнення трудових конфліктів на підприємстві і запропонували стратегії їх вирішення. Про ейджизм як стримуючий фактор розвитку підприємства доповіла студентка Дубравська Вікторія (гр. УП–21к). Актуальною в умовах пошуку дієвих підходів до мотивації співробітників видалася доповідь Дончука-Донцова Дмитра (гр. УП–20), який розповів про гейміфікацію як ефективний інструмент нематеріальної мотивації персоналу. Також варто відзначити студентку гр. ЕК–1 Мельник Карину, яка представила доповідь на тему: «Невербальні комунікації в управлінській діяльності» і наголосила на необхідності проведення додаткових семінарів, конференцій і тренінгів саме з невербальної комунікації, що такі навички є важливими у роботі HR-менеджера.

Загалом оргкомітетом було відзначено сучасність тем представлених доповідей і важливість їх обговорення на рівні студентської молоді, в компетентності якої у майбутньому буде їх вирішення.

Фотозвіт з конференції

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.