На базі ЖДТУ відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво»

Житомирський державний технологічний університет традиційно відіграє значну роль у формуванні науково-освітнього потенціалу молоді Житомирської області та України в цілому. Відтак, вже вдруге поспіль ЖДТУ став базовим закладом вищої освіти для проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво».

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2017 р. № 13646 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році» Житомирський державний технологічний університет призначено базовим закладом вищої освіти з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво».

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

На виконання наказу МОН України, 28 лютого 2018 р. на базі кафедри економіки та підприємництва Житомирського державного технологічного університету відбувся І етап Конкурсу, за результатами якого галузевою конкурсною комісією для участі у підсумковій конференції було відібрано кращі роботи. В цілому, до участі в Конкурсі було представлено 108 наукових робіт 124 авторів з 51 закладу вищої освіти України. Слід зазначити, що представлені на конкурс роботи відрізняються оригінальним творчим підходом, вагомими науковими пропозиції, високим рівнем теоретичного обґрунтування та містять практичні рекомендації, впроваджені у діяльність господарюючих суб’єктів, органів управління та інших установ та організацій.

Галузева конкурсна комісія представлена 16 науковцями з провідних закладів вищої освіти України.

22-23 березня 2018 р. відбувся ІІ етап ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі спеціалізації „Підприємництво”. До участі у підсумковій конференції було запрошено 37 авторів-студентів з 31 закладу вищої освіти України. Так, участь у підсумковій конференції взяли представники таких закладів освіти, як: ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», ДВНЗ «Університет банківської справи», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Житомирський державний технологічний університет, Запорізький національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Луцький національний технічний університет, Львівський національний аграрний університет, Львівський торгівельно-економічний університет, Миколаївський національний аграрний університет, Міжнародний університет фінансів, Національний університет «Львівська політехніка», Одеський національний економічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Подільський державний аграрно-технічний університет, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Сумський державний університет, Тернопільський національний економічний університет, Українська інженерно-педагогічна академія, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Університет імені Альфреда Нобеля, Університет митної справи та фінансів, Харківський державний університет харчування та торгівлі, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Херсонський державний аграрний університет, Хмельницький національний університет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Шосткинський інститут Сумського державного університету.

На урочистому відкритті підсумкової конференції до учасників із вітальним словом звернулися ректор ЖДТУ, д.е.н., проф. Віктор Валерійович Євдокимов, голова галузевої конкурсної комісії, перший проректор ЖДТУ, д.е.н., проф. Оксана Вікторівна Олійник, декан факультету економіки і менеджменту, к.е.н., доц. Олена Григорівна Денисюк, заступник голови галузевої конкурсної комісії, завідувач кафедри економіки та підприємництва, д.е.н., доц. Наталія Василівна Валінкевич.

Представлені на розгляд конкурсної комісії доповіді за результатами наукових робіт відзначалися високим рівнем наукової та практичної значимості, повнотою та ґрунтовністю викладу матеріалу, активною позицією авторів. За підсумками ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Підприємництво» учасників конференції нагороджено дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів.

Бажаємо учасникам конкурсу та їхнім науковим керівникам подальших наукових звершень, професійного зростання, успіхів та досягнення поставлених цілей у всіх сферах життя!

Чекаємо на наступні зустрічі!

 

Фото-звіт конкурсу “Підприємництво”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *