V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „Актуальні проблеми управління персоналом та економіка праці”

IMG_415231 березня 2016 року в стінах Житомирського державного технологічного університету проходила V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”, на якій обговорювалися результати останніх досліджень у сфері соціально-трудових відносин щодо пошуку та впровадження заходів із забезпечення ефективного розвитку суб’єктів господарювання на макро-, мезо- та мікро- рівнях.

Науково-практичне спрямування робочих секцій конференції охоплювало питання, що стосувалися:
– перспектив розвитку управління персоналом і напрямів забезпечення ефективного використання трудового потенціалу на рівні країни, регіону, підприємства;
– розвитку взаємовідносин суб’єктів ринку праці та державного регулювання зайнятості населення;
– взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг як стратегічної складової забезпечення безперервності освіти впродовж життя, тенденцій та перспектив її розвитку;
– формування ефективної соціальної політики в сфері праці на макро-, мезо- та мікро- рівнях;
– актуальних проблем правового забезпечення соціально-трудових відносин у процесі трудової діяльності.
IMG_4157До організаційного комітету конференції загалом надійшло більше 36 тез від учасників із вищих навчальних закладів Житомирської та Київської областей. Потрібно відзначити науковий інтерес до участі в науково-практичній конференції, організованій та проведеній на кафедрі управління персоналом та економіки праці, у студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир) та ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (м. Київ). В цілому кількість отриманих матеріалів для участі в конференції від учасників із інших вищих навчальних закладів України склала 4 тези.
IMG_4203Під час секційних засідань членами оргкомітету конференції у складі к.е.н., доц. С.В. Обіход, к.е.н., доц. Ф.Ш. Урманова, к.е.н., доц. Ю.В. Богоявленської, к.іст.н., доц. Г.А. Шпиталенко, к.е.н. І.А. Войналович та к.е.н. Ткачука В.О. загалом було заслухано 10 доповідей студентів 3–5 курсів спеціальності „Управління персоналом та економіка праці”, асистента кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ, а також представників інших вищих навчальних закладів України.

Головою організаційного комітету конференції, в.о. ректора ЖДТУ, д.е.н., професором В.В. Євдокимовим, деканом факультету економіки та менеджменту ЖДТУ, к.е.н., доцентом О.Г. Денисюк та членами комітету був відзначений високий науковий рівень проведених молодими ученими та студентами досліджень, чіткі та зрозумілі результати яких були розкритті під час виступів із доповідями на конференції.

Всі учасники конференції, які в ході секційних засідань доповідали про результати проведених досліджень, були відзначені почесними грамотами оргкомітетом. Зокрема, почесні грамоти отримали:

– Луків Катерина Євгенівна, Михаленко Діана Вікторівна „Становлення та розвиток проектної команди в організації” (гр. УП–19);
– Куліковська Валерія Станіславівна „Розробка стандартів обслуговування в готельному бізнесі” (гр. УП–19к);
– Москвич Богдан Володимирович „Особливості управління персоналом у сфері ІТ-послуг” (гр. УП–18к);
– Ходаковська Марина Олександрівна „Задоволеність працею в сучасних умовах” (гр. УП–18);
– Захарчук Галина Анатоліївна „Виробнича адаптація: зарубіжний досвід” (гр. УПм–2);
– Ковальчук Альона Сергіївна „Концептуальні підходи до побудови системи управління трудовим потенціалом: зарубіжна практика” (гр. УПм–2);
– Мицура Анна Миколаївна „Правила успішної кар’єри покоління Y” (гр. УПм–2);
– Ольшевська Людмила Станіславівна „Реалії взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг України” (студ. ЖДУ імені І. Франка);
– Корбут Катерина Євгеніївна „Шлюб та сім’я: сучасний стан в Україні” (асист. кафедри УП та ЕП, ЖДТУ).

Було відзначено особливу гостроту проблем, пов’язаних із формуванням проектних груп і реалізацією ними власних стартапів, чинниками задоволеності працею на підприємствах у розрізі видів економічної діяльності, вибором майбутньої професії на мінливому ринку праці та ін. Оргкомітет конференції також наголосив на загалом високому рівні підготовки доповідачів і висловив сподівання щодо посилення уваги студентської молоді до наступної науково-практичної конференції з питань управління персоналом і економіки праці.

За підсумком конференції буде сформовано електронний варіант збірника матеріалів V Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”.

IMG_4175 IMG_4176

IMG_4242 IMG_4252 IMG_4284 IMG_4288 IMG_4294 IMG_4297
Презентації:
Ольшевская Л.,
Луків К., Михаленко Д.,
Москвич Б.

Програма:

Програма конференції 2016

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *