Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Інновації в економіці», присвячена Дню науки-2015

IMGP704715 травня 2015 року на факультеті економіки та менеджменту Житомирського державного технологічного університету за участю професорсько-викладацького складу кафедр та студентів факультету відбулася Всеукраїнська науково-практична on-line конференція аспірантів, молодих учених та студентів «Інновації в економіці», присвячена Дню науки-2015.

Відповідно до програми конференції, робота здійснювалась у наступних секціях:

 1. Секція «Історія. Філософія. Педагогіка» (керівник секції – д.філос.н., проф. В. І. Муляр, секретар – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк).

IMGP7059Секція «Філологічні науки» (керівник секції – к.філол.н., доц. Б. П. Білоус, секретар – к.філос.н., доц. О. В. Литвинчук)

У роботі об’єднаного засідання секцій відповідно до програми конференції взяли участь 30 осіб, але безпосередньо виступили 5 студентів і 4 викладачі. Із вступним словом виступив д.філос.н., проф. В. І. Муляр. Після виступів доповідачів відбулися жваві обговорення та дискусії. Зокрема, про роль жінки у сучасному суспільстві та явище гендерної рівності, місце неоязичництва в українській і норвезькій культурі, використання PR-технологій у ЗМІ, витоки української культури доісторичного періоду на теренах Житомирщини та Північного Причорномор’я.

За результатами виступів, кращими вирішено визнати доповіді таких студентів:

 1. Гордійченко О. В., студент ІІ курсу (гр. АТК-23), ФІКТ. Науковий керівник – к.політ.н., доц. В. Ф. Загурська-Антонюк, ЖДТУ. Тема доповіді: «Соціально-політичний вплив на електорат в українському суспільстві».
 2. Карпович Р. Г., студентка І курсу (гр. ПІ-49), ФІКТ. Науковий керівник – викл. Н. В. Панасюк, ЖДТУ. Тема доповіді: «Античні міста-держави Північного Причорномор’я в доісторичній добі України».
 3. Макарчук Д. В., студент І курсу (гр. РР-41), ГЕФ. Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: «Вплив германо-скандинавської міфології на слов’янську».
 4. Малярчук С. М., студентка І курсу (гр. ОА-82), ФОФ. Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: «Роль жінки у суспільному житті Київської Русі».
 5. Семенець Б. С., студент I курсу (гр. ПІ-49), ФІКТ. Науковий керівник – викл. Н. В. Панасюк, ЖДТУ. Тема доповіді: «Доісторична доба на Житомирщині».

  2. Секція «Менеджмент і маркетинг господарюючих систем»
  (керівник секції – к.е.н., доц. Давидюк Ю.В., секретар секції – ст. викл. Міляр Л.Ф.)

IMGP7046Засідання було відкрито виступом керівника секції, заступника зав. кафедри менеджменту організацій і адміністрування, к.е.н., доц. Давидюк Ю.В. Зокрема, нею було окреслено актуальність проведення теоретичних і практичних досліджень за даним напрямом, а також запропоновано план роботи секції.

Виступили:

 1. Хвост Людмила на тему: «Впровадження маркетингової концепції мережею автозаправних станцій WOG»
 2. Яворський Євген на тему: «Впровадження маркетингової концепції ПАТ «Мар’янівський склозавод»
 3. Марчук Олена, Петрук Валентина на тему: «Маркетингова стратегія компанії ROSHEN»
 4. Лукомська Анастасія на тему: «Маркетингові ходи в системі мережі швидкого харчування McDonald’s»
 5. Капровська Лілія на тему: «Маркетингова стратегія компанії Adidas»
 6. Беляк Катерина, Римар Юлія на тему: «Впровадження маркетингової концепції компанією Coca-Cola»
 7. Гергарт Тетяна на тему: «Принципи менеджменту»
 8. Дацюк Марина на тему: «Стимулювання збуту»
 9. Плисюк Надія на тему: «Контекстна реклама та шляхи її використання на підприємстві»

Після обговорення доповідей та з урахуванням відповідей на поставлені запитання, кращими визнано виступи Капровської Лілії, Яворського Євгена, Лукомської Анастасії, Хвост Людмили.

3. Секція «Ринок праці та зайнятість населення України: стан, виклики сьогодення, пріоритетні кроки» (керівник секції – к.е.н., доц. Богоявленська Ю.В., секретар секції – к.е.н. Войналович І.А.)

Відкрив засідання секції завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., проф. Євдокимов В.В., який окреслив актуальність проведення досліджень ринку праці та зайнятості населення України, а також побажав плідної роботи учасникам конференції.

Керівник секції, доц. Богоявленська Ю.В. повідомила присутніх про регламент роботи секції та висловила побажання вдалого виступу доповідачам та плідної співпраці всім учасникам.

Виступили:

 1. Декан факультету економіки і менеджменту Херсонського державного університету, д.е.н., проф. Шапошников К.С. на тему: «Формування мотиваційного механізму корпоративних підприємств».
 2. Старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ Маслова С.О. на тему: «Праця в сучасних умовах».
 3. Студентка ОКР «магістр», групи УПм-1 Бенес І.А. на тему: «Об’єкт соціального страхування – соціальний ризик».
 4. Студентка ОКР «спеціаліст», групи УП-16 Войцехівська А.С. на тему: «Соціальний захист працівників на підприємствах та його механізм».
 5. Студентка ОКР «магістр», групи УПм-1 Галюк М.І. на тему: «Сутність та організація соціальних досліджень».
 6. Студент ОКР «магістр», групи УПм-1 Дідківський Б.В. на тему: «Трудовий колектив підприємства та його розвиток».
 7. Студентка ОКР «магістр», групи УПм-1 Касянчук М.А. на тему: «Сутність трудового потенціалу та його складові».
 8. Студент ОКР «магістр», групи УПм-1 Корзун В.П. на тему: «Якість трудового життя як інтегральний показник соціально-трудових відносин підприємства».
 9. Студентка ОКР «спеціаліст», групи УП-16 Лук’янчук А.Ю. на тему: «Технології врегулювання конфліктів в системі менеджменту персоналу підприємства».
 10. Асистент кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ Суходольська А.С. на тему: «Соціальне сирітство в Україні та Житомирській області: стан та основні проблеми».
 11. Старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці ЖДТУ Ткачук В.О. на тему: «Система і механізм забезпечення робітничими кадрами промислових підприємств».

Після обговорення доповідей та з урахуванням відповідей на поставлені запитання, кращими визнано виступи студенток Бенес І.А., Войцехівської А.С. та Лук’янчук А.Ю.

4. Секція «Економічні науки та інновації в економіці» (керівник секції – к.е.н., доц. Трухан О.Л., секретар секції – інж. Купріянчук Т.Г.)

Виступили:

 1. Блажкевич І.О. на тему: Забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
 2. Богдан Г.В. на тему: «Особливості ціноутворення на зерновому ринку України».
 3. Величенко О.С. на тему: «Концептуальні засади управління платоспроможністю підприємств».
 4. Власюк С.В. на тему: «Міжнародний досвід розвитку сільських територій».
 5. Дзюба І.В. на тему: «Створення ефективного мотиваційного механізму в умовах кризи».
 6. Іванченко В.О. на тему: «Теоретичні аспекти заробітної плати та її функції».
 7. Кушніренко О.М. на тему: «Основні шляхи розширення ринків збуту продовольчого комплексу України».
 8. Муравський Я.П. на тему: «Оцінка якості портфеля цінних паперів».
 9. Орлова К.Є. на тему: «Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств добувної промисловості як критерій стану їх адаптивності».
 10. Павлова С.І. на тему: «Роль та функції фінансових інвестицій на підприємстві».
 11. Сачишина О.Ю. на тему: «Вибір цінової стратегії на підприємстві в ринкових умовах».
 12. Таранець О.О. на тему: «Сутність управління фінансовим потенціалом підприємства».
 13. Тарасюк Д.В. на тему: «Напрями формування механізму інвестиційної діяльності підприємств на інноваційних засадах».
 14. Ткачук Г.Ю. на тему: «Елементи економічної безпеки підприємства».
 15. Шкрабак М.В. на тему: «Резерви зниження витрат на виробництво пивоварної продукції».
 16. Юзепчук К.О. на тему: «Рентабельність підприємства та шляхи її підвищення».
 17. Яковенко Н.І. на тему: «Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності підприємства».

Після обговорення доповідей та з урахуванням відповідей на поставлені запитання, кращими визнано виступи Богдан Г.В., Іванченко В.О.

Дякуємо всім організаторам та учасникам конференції! Бажаємо подальших наукових успіхів та здобутків! Сподіваємося на подальшу співпрацю!

IMGP7062 IMGP7064 IMGP7070 IMGP7071 IMGP7074 IMGP7076

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *