Звіт кафедри гуманітарних і соціальних наук по проведенню заходів Всеукраїнського фестивалю науки

12 травня 2014  р. ст. викладач кафедри Погоріла Л. М. провела брейн-ринг “Сучасна світова філософія” (групи СІ-68, АТ-20).

13 травня 2014 р. ст. викладач Нагіленко І. А. провів студентську конференцію на тему: “Взаємозв’язок походження українців, росіян та білорусів” (групи ОА-70-80).

14 травня 2014  р. ст. викладач Саннікова С. Б. провела  круглий стіл “Етика керівника і підлеглого” (групи ЕП 40-41).

15 травня 2014  р. викладач кафедри Шуляренко Л. І. організувала зустріч-бесіду  з представником органів внутрішніх справ на тему: “Відповідальність за вчинення злочинів” (групи ФК-19-20, ГГ-19-20).

15 травня 2014 р. доц. Білоус Б. П. провів семінар-бесіду на тему: “Професійне мовлення: проблеми, перспективи, розвиток” (група ЕО-31-32).

16 травня 2014 р. доц. Литвинчук О. В. провела Семінар-бесіда на тему: “Культура спілкування як ознака толерантності” (група УП-18).

16 травня 2014 р. проф. Муляр В. І. організував засідання секції гуманітарних наук в рамках проведення щорічної конференції, присвяченої Дню науки.

    керівник секції    – Муляр В.І., д. філос. н., проф.;

    секретар секції    – Кондратюк Ю.С., к. іст. н., доц.

22 осіб –  доповідачі.

СЛУХАЛИ: доповіді наступних доповідачів:
– Бібік А. М., старш. викладач ЖДТУ. Тема доповіді:  “Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину”.
– Бейрак Д. Я., студент II курсу (гр. РТ-17), ФІКТ
Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: “Нецензурна лексика — непомітний аспект сучасної культури”
– Герус В. В., студент І курсу (гр. СІ-69), ФІКТ. Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: “Протестантизм в Україні”.
– Дідківська О. І., доц., к. і. н. ЖДТУ. Тема доповіді: “Шевченко і наш край”.
– Домалевська О. С., студентка І курсу (гр. ФК-21), ФОФ. Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: “Т. Г. Шевченко у творчості письменника М. Б. Рубашова”.
– Загурська-Антонюк В. Ф., к. пол. н., доцент ЖДТУ. Тема доповіді: “Ґендерний вимір у системі суспільно-політичних відносин в Україні”.
– Кондратюк Ю. С., доц., к. і. н. ЖДТУ. Тема доповіді: “Костелбосих кармелітів  міста Бердичева в радянську добу”.
– Кругляк М. Е., к.і.н., доц., ЖДТУ. Тема доповіді: “Національно-етнографічна складова в повсякденному житті київського студентства другої половини ХІХ – початку ХХ ст.”
– Кутін О. Г., студент І курсу (гр. АТ-21), ФІКТ. Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: ” Рентген чи Пулюй? (Одна із загадок ХІХ століття)”.
– Литвинчук О. В., доц.,  ЖДТУ. Тема доповіді: “Реалії сучасного суспільства”.
– Луків К. Є., студентка І курсу ( гр. УП-19), ФЕМ. Науковий керівник – доц. О. В. Литвинчук, ЖДТУ. Тема доповіді: “Феномен “гіркої цукерки”.
– Марчук А.-М. Р., студенткаІ курсу (гр. УП-19), ФЕМ. Науковий керівник – доц. О. В. Литвинчук, ЖДТУ. Тема доповіді: “Самовиховання – важливо чи ні?”.
– Мацкевич К.М., студентка I курсу (гр. ААГ-15-1), ФІМ. Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: ” З життя єврейської громади в Житомирі”
– Мороз І. М., студент І курсу (гр. ПІ-47), ФІКТ. Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: ” Сергій Параджанов – невизнаний геній ХХ століття”
– Муляр В. І., д. філос. н., професор ЖДТУ. Тема доповіді: ” Микола Бердяєв: екзистенційні мотиви обґрунтування людської сутності”.
– Пилипчук В. І., студент І курсу (гр. РР-39), ГЕФ. Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: ” Вітчизняна війна 1812 року і Україна”.
– Погоріла Л.М., к. ф. н., старший викладач, ЖДТУ. “Католицизм та православ’я про сутність жінки”.
– Симон Ю. Г., студент III курсу (гр. ГГ-17), ГЕФ,  ЖДТУ. Науковий керівник: к. політ. н. Загурська-Антонюк В. Ф.  Тема доповіді: “Свобода мирних зібрань та об’єднань. Обмеження мирних зібрань в Україні”.
– Хом’як О. І. студентка ІІ курс (гр. ГГ-19), ГЕФ. Науковий керівник: проф. Муляр В. І., ЖДТУ. Тема доповіді: ” Бодхідхарма як засновник чань-буддизму в Китаї”.
– Саннікова С. Б., старш. викладач ЖДТУ. Тема доповіді:  “Українська мова – самостійна мова”.
– Шара К.  В., студентка І курсу (гр. УП-19), ФЕМ. Науковий керівник доц. О. В. Литвинчук, ЖДТУ. Тема доповіді:  “Психолгічні особливості людей, які страждають логоневрозами”.
– Шуляренко Л. М., викладач ЖДТУ. Тема доповіді:”Соціально-правовий статус селянина за законодавством України”.
???????????????????????????????

УХВАЛИЛИ:

  1. Заслухані доповіді рекомендувати до друку.

  2. Кращими визнати доповіді таких студентів:

– Бейрак Д. Я., студент II курсу (гр. РТ-17), ФІКТ

Науковий керівник – к.і.н., доц. М. Е. Кругляк, ЖДТУ. Тема доповіді: “Нецензурна лексика — непомітний аспект сучасної культури”.

– Хом’як О. І. студентка ІІ курс (гр. ГГ-19), ГЕФ. Науковий керівник: проф. Муляр В. І., ЖДТУ. Тема доповіді: ” Бодхідхарма як засновник чань-буддизму в Китаї”.

– Луків К. Є., студентка І курсу  (гр. УП-19), ФЕМ. Науковий керівник – доц. О. В. Литвинчук, ЖДТУ. Тема доповіді: “Феномен “гіркої цукерки”.

–  Марчук А.-М. Р., студенткаІ курсу (гр. УП-19), ФЕМ. Науковий керівник – доц. О. В. Литвинчук, ЖДТУ. Тема доповіді: “Самовиховання – важливо чи ні?”.

– Шара К.  В. , студентка І курсу  (гр. УП-19), ФЕМ. Науковий керівник доц. О. В. Литвинчук, ЖДТУ. Тема доповіді:  “Психолгічні особливості людей, які страждають логоневрозами”.

17 травня 2014  р.  доц. Загурська-Антонюк В. Ф. провела відкрите заняття з політології на тему: “Політичне лідерство”. Загурська

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *