Проведення Всеукраїнської конференції на базі кафедри управління персоналом та економіки праці

GxLzlGJ0_j824 квітня 2014 року в конференц-залі Житомирського державного технологічного університету на базі кафедри управління персоналом та економіки праці проходила ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”, на якій було обговорено результати останніх досліджень у сфері соціально-трудових відносин задля забезпечення ефективного розвитку суб’єктів господарювання на макро-, мезо- та мікрорівні.

Конференція була присвячена основним напрямкам наукової роботи кафедри управління персоналом та економіки праці і передбачала роботу п’яти секцій:
– перспективи розвитку управління персоналом та напрями забезпечення ефективного використання трудового потенціалу на рівні країни, регіону, підприємства;– розвиток взаємовідносин суб’єктів ринку праці та державне регулювання зайнятості;
– взаємодія ринку праці і ринку освітніх послуг як стратегічна складова забезпечення неперервності освіти впродовж життя: тенденції і перспективи розвитку;
– формування ефективної соціальної політики в сфері праці на макро-, мезо- та мікрорівні;
– актуальні проблеми правового забезпечення соціально-трудових відносин в процесі трудової діяльності.

До організаційного комітету конференції загалом надійшло більше 30 тез доповідей від учасників з різних вищих навчальних закладів Житомирської, Київської та Хмельницької областей. Слід відзначити науковий інтерес до участі в науково-практичній конференції, організованій і проведеній на кафедрі управління персоналом та економіки праці, у студентів Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир), ДВНЗ „Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” (м. Київ), Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський). В цілому кількість отриманих матеріалів для участі у конференції від учасників з інших вищих навчальних закладів України склала 10 тез.

Під час секційних засідань членами оргкомітету конференції у складі професора В.М. Петюха та доцентів О.І. Вікарчук, О.В. Харчишиної, С.В. Обіход, Л.П. Кулаковської, Ю.В. Богоявленської, Ф.Ш. Урманова, Г.А. Шпиталенко, старших викладачів С.О. Маслової, Т.В. Желудько, В.О. Ткачука під керівництвом співголови комітету професора В.В. Євдокимова було заслухано 11 доповідей студентів 2–5 курсів спеціальності „Управління персоналом та економіка праці” і старших викладачів кафедри управління персоналом та економіки праці.

Співголовою організаційного комітету конференції, Проректором з науково-педагогічної роботи та соціального розвитку ЖДТУ, в.о. завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці, д.е.н., професором В.В. Євдокимовим та членами комітету був відзначений високий науковий рівень проведених молодими ученими та студентами досліджень, чіткі і зрозумілі результати яких були розкритті під час виступів з доповідями на конференції.

Кращі доповіді студентів були відзначені заступником завідувача кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доцентом С.В. Обіход сертифікатами і грамотами. Зокрема, були відзначені:
– студентки 2 курсу групи УП–18 Романюк Тетяна Миколаївна, Ходаковська Марина Олександрівна та Червякова Анна Володимирівна (нагороджені сертифікатами за активну участь у роботі конференції);
– студентки 4 курсу групи УП–15 Павлюк Лідія Олександрівна і Марчук Олександра Олегівна;
– студенти 5 курсу групи УП–14 Андрушкевич Євгеній Андрійович, Бенес Інна Анатоліївна, Корбут Катерина Євгеніївна, Лук’янчук Яна Владиславівна і Хлань Вікторія Євгеніївна (нагороджені грамотами).

За результатами роботи конференції готується до публікації збірник матеріалів IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів „Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”.
g47HDSO85tU h-cep826aJ4 kISz5ix1coE uVr4eKmps8U ZQrksILmoVY

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *