На кафедрі економіки підприємства пройшла І Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної моделі розвитку підприємств»

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M10021-22 листопада 2013 року на базі Житомирського державного технологічного університету було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Формування ефективної моделі розвитку підприємств».

Організаційний комітет даної конференції представлений провідними науковцями України, Росії, Білорусії та Узбекистану. Серед них: Олійник О.В. – перший проректор Житомирського державного технологічного університету, д.е.н., проф.; Данилко В.К. – завідувач кафедри економіки підприємства ЖДТУ, д.е.н., проф.; Денисюк О.Г. – декан факультету економіки та менеджменту ЖДТУ, к.е.н., доц.; Нікішова А.В. – проректор по науковій роботі Барановичського державного університету (Республіка Білорусь); Костенко О.В. – проректор з економіки та стратегічного розвитку В’ятської державної сільськогосподарської академії (Росія); Хвесик М.А. – директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», д.е.н., проф., академік НААН України; Вертай С.П. – завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Поліського державного університету (Республіка Білорусь); Вєртакова Ю.В. – завідувач кафедри регіональної економіки і менеджменту Південно-західного державного університету (Росія), д.е.н., проф.; Дюжилова О.М. – завідувач кафедри економіки і управління виробництвом Тверського державного технічного університету, д.е.н., проф.; Ергашев Р.Х. – професор кафедри економіки Каршинського інженерно-економічного інституту (Узбекистан); Нікуліна Є.В. – завідувач кафедри економіки і статистики Бєлгородського державного національного дослідницького університету (Росія), к.е.н., доц.; Русакова Л.М. – професор кафедри економічної теорії та прикладної економіки Тюменського державного університету, д.е.н.; Шульгіна Л.В. – професор кафедри управління персоналом Воронежського державного технічного  університету, член кор. Європейської Академії Природничих Наук (м. Ганнувер, Німеччина) (Росія), д.е.н.

21 го листопада на пленарному засіданні прозвучали вітальні слова голови організаційного комітету конференції – першого проректора, доктора економічних наук, професора Олійник Оксани Вікторівни та співголови – декана факультету економіки та менеджменту, кандидата економічних наук, доцента Денисюк Олени Григорівни. Також з початком конференції гостей та учасників конференції через відеозвернення вітала член оргкомітету,  проректор з економіки та стратегічного розвитку В’ятської державної сільськогосподарської академії (Росія) – Костенко О.В.

VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100 VLUU L100, M100  / Samsung L100, M100

На пленарному засіданні прозвучали доповіді науковців кафедри економіки підприємства:

Кушніренко О.М. Державне регулювання продовольчого забезпечення населення.

Кучменко В.О. Застосування зарубіжного досвіду при формуванні альтернативних джерел фінансування підприємств пасажирського транспорту.

Мажар М.А. Сучасні тенденції розвитку логістики.

Мельник Т.Ю. Сутність обліково-аналітичного забезпечення контролювання діяльності підприємства.

Високу активність в роботі конференції проявили магістранти. Зокрема, було заслухано наступні їх доповіді:

Неділько А.О. Основи формування виробничого потенціалу підприємства.

Кіюта С.О. Особливості  управління грошовими потоками підприємства.

Слободяник О.В. Удосконалення економічного механізму управління відтворення основних засобів на підприємстві.

Вігура В.О. Управління витратами підприємства.

Бродовський Н.А. Механізм фінансового планування в управлінні підприємствами будівельної галузі.

Гаврилюк Д.Р. Принципи управління економічною безпекою фармакологічних підприємств.

Ситий Д. Управління фінансовими ресурсами як підсистеми забезпечення ефективності господарської діяльності підприємства.

Дейчук  Р.C. Формування ефективного економічного механізму управління власним капіталом підприємства.

Чеботарьова Д.С. Оцінка податкового навантаження та його вплив на господарську діяльність підприємства.

Фіїнцева Я.О. Якість продукції як передумова підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Таким чином, в ході конференції було окреслено особливості формування ефективної моделі розвитку підприємств, його проблеми та перспективи.

Завершилось пленарне засідання заключним словом декана факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доц. Денисюк Олени Григорівни, підведенням підсумків та відзначенням кращих досліджень.

Загалом участь в конференції взяли 138 учасників з 4х країн близького зарубіжжя, які досліджували проблеми формування ефективної моделі розвитку підприємств за трьома основними напрямами: економіка, організація та управління підприємством, економіка природокористування та ресурсозбереження, управління персоналом та мотивація праці.

Найбільшу активність щодо участі в конференції проявили такі вузи як: В’ятська державна сільськогосподарська академія (Росія), Поліський державний університет (Республіка Білорусь), Каршинський інженерно-економічний інститут (Узбекистан), Тверський державний технічний університет (Росія), Воронежський державний технічний  університет (Росія), Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, Військово-повітряна академія ім. проф.  Жуковского и Ю.А. Гагаріна (Росія), Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України, Східноєврропейський національний університет імені Лесі Українки, Національний університет водного господарства та природокористування, Національний університет харчових технологій, Київський національний універсистет імені Тараса Шевченка, Миколаївський національний аграрний університет, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Хмельницького національного університету, Таврійський державний агротехнологічний університет, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова, Вінницький національний аграрний університет, Воронежський державний університет інженерних технологій, Національний лісотехнічний університет України, Львівська комерційна академія, ДВНЗ «Криворізький національний університет», Полтавська державна аграрна академія, Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного політехнічного університету, Сумський державний університет, Львівська політехніка, ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», Білоруський державний економічний університет та ін. Така географія й різнопрофільність вузів-учасників конференції вказує на актуальність її тематики у різних країнах та у різних сферах господарювання.

Таким чином, проведена І Міжнародна науково-практична конференція «Формування ефективної моделі розвитку підприємств» дозволила оцінити проблеми та визначити особливості розвитку підприємств різних форм власності не тільки в практичній, а й в науковій площині.

Більше фото: https://vk.com/album152277157_183094328

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *