Результати І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт по кафедрі економіки

З метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності на кафедрі економіки було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

Визначення кращих робіт здійснювалось на підставі відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи за наступними критеріями: актуальність теми дослідження і наукова проблематика; характер і ступінь власного внеску в дослідження проблеми; системність, логічність і повнота у розкритті теми; використання сучасних методів обробки даних досліджень; коректність авторських узагальнень, змістовність і обґрунтованість висновків; грамотність викладу та культура оформлення; наявність публікацій  за обраною темою та актів впровадження результатів досліджень в діяльності господарюючих суб’єктів.

За результатами І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2012-2013 н.р., було визначено наступних переможців:

Галузь «Економіка підприємства та управління виробництвом»:

1 місце – наукова робота студентки групи ЕПМ-10 Балковської В.В. на тему: «Управління молочною промисловістю» (наук. керівник де.н., проф. Данилко В.К.)

2 місце – наукова робота студентки групи ЕПМ-10 Мазко І.М. на тему: «Управління виробничим потенціалом» (наук. керівник – к.е.н., доц. Денисюк О.Г.)

Галузь «Легка промисловість»:

1 місце – наукова робота студента групи ЕПМ-10 Дідківського С.А. на тему: «Шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств легкої промислововсті» (наук. керівник – к.е.н., доц. Кушніренко О.М.)

Галузь «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції»:

1 місце – наукова робота студентки групи ЕП-28 Карпельової К.О. на тему: «Управління політикою розподілу продукції на підприємстві ТДВ «ЖЛ» (наук. керівник – к.е.н., доц. Овандер Н.Л.)

2 місце – наукова робота студентки групи ЕПМ-10 Вітюк М.В. на тему: «Забезпечення конкурентоспроможності продукції» (наук. керівник де.н., проф. Данилко В.К.)

Галузь «Економіка сільського господарства та АПК»:

1 місце – наукова робота студентки групи ЕП-28 Токаревої О.Ю. на тему: «Доведення ефективності використання багатокритеріальної моделі ефективності виробничої програми на прикладі ПАТ «Рудь» (наук. керівник – к.е.н., доц. Валінкевич Н.В.)

2 місце – наукова робота студентки групи ЕП-31 Фіїнцевої Я.О. на тему: «Оцінка конкурентоспроможності продукції» (наук. керівник – к.е.н., доц. Ткачук Г.Ю.)

Галузь «Транспорт (Транспортні системи; Автомобілі та трактори; Експлуатація та ремонт засобів транспорту; Машини для земельних і лісотехнічних робіт; Економіка та ранспорту та зв’язку)»:

1 місце – наукова робота студента групи ЕП-30к Безпальчук О.Ю. на тему: «Проблеми та перспективи розвитку транспортної інфраструктури» (наук. керівник – ст. викл. Кучменко В.О.)

Галузь «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»:

1 місце – наукова робота студента групи ЕП-32 Козак М.Ю. на тему: «Особливості кадрового забезпечення екологічним розвитком» (наук. керівник де.н., проф. Данилко В.К.)

2 місце – наукова робота студента групи ЕП-32к Вігура В.О. на тему: «Управління екологічними витратами» (наук. керівник – к.е.н., доц. Ткачук Г.Ю.)

3 місце – наукова робота студента групи ЕП-32 Гаврилюк Д.Ю. на тему: «Економіко-екологічні проблеми розвитку підприємства» (наук. керівник –асист. Марченко К.С.)

Вітаємо переможців та бажаємо їм успіхів у наступному турі конкурсу!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *