Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства”

4-5 грудня 2012 року кафедра менеджменту Житомирського державного технологічного університету, на чолі д.е.н., професором Тарасюк Г.М., організувала та провела Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Ефективні механізми інноваційно-технологічного розвитку сучасного суспільства». Конференція проводилась під егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за участю Аграрного університету Молдови (Молдова), Вищої школи економіки і культури (Латвія), Вищої школи менеджменту в Лігниці (Польща), Державного навчального закладу EPLEFPA Шартра (Франція), Державного Національного університету харчових технологій (Україна), Інституту економіки і торгівлі Таджикського державного університету комерції (Таджикістан), Кокшетауського державного університету імені Ш. Уаліханова (Казахстан), Російського державного торгово-економічного університету (Росія), Стопанської академії імені Д.А. Ценов (Болгарія), Таджикського державного університету права, бізнесу і політики (Таджикістан), Уманського національного університету садівництва (Україна).

В розрізі конференції були заплановані наступні економічні секції: економічна теорія та історія економічної думки; світове господарство і міжнародні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил і регіональна економіка; економіка природокористування та охорони навколишнього середовища; демографія, економіка праці, соціальна економіка; гроші, фінанси і кредит; бухгалтерський облік, аналіз та аудит; економічна безпека суб’єктів господарської діяльності; менеджмент суб’єктів підприємницької діяльності.

Для участі в конференції надіслали матеріали учасники наступних вищих навчальних закладів України та зарубіжжя: Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України (Україна), Брестського державного технічного університету (Республіка Білорусь), Варшавського університету (Польща), Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» (Україна), Донбаської національної академії будівництва і архітектури (Україна), Донецького державного університету управління (Україна), Житомирського державного університету ім. Івана Франка (Україна), Інституту економіки і торгівлі Таджикського державного університету комерції (Таджикістан), Інституту регіональних досліджень НАН України (Україна), Київського національного торговельно-економічний університету (Україна), Львівської комерційної академії (Україна), Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету харчових технологій (Україна), Новгородського університету ім. Ярослава Мудрого (Росія), Севастопольського інституту банківської справи Української академії банківської справи НБУ (Україна), Стопанської академії імені Д.А. Ценов (Болгарія), Таджикського державного університету права, бізнесу і політики (Таджикістан), Уманського національного університету садівництва (Україна), Університету національної та світової економіки (Болгарія), Української академії друкарства (Україна), Чернігівського державного технологічного університету (Україна), Черкаського державного технологічного університету (Україна). В цілому надіслано 100 тез доповідей.

За результатами роботи конференції, тези доповідей учасників будуть розміщені на блозі кафедри менеджменту http://km.blog.ztu.edu.ua та надруковані у збірнику матеріалів конференції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *