Всеукраїнська науково-практична конференція “Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства”

20-21 листопада 2012 року в стінах Житомирського державного технологічного університету кафедрою економіки на чолі з д.е.н., професором Данилком Валерієм Кириловичем була проведена заочна Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Інвестиційно- інноваційна стратегія розвитку підприємства».

Організаційний комітет:

Голова:

Олійник О.В. – перший проректор Житомирського державного технологічного університету, д.е.н., проф.

Заступники голови:

Данилко В.К. – завідувач кафедри економіки ЖДТУ, д.е.н., проф.

Денисюк О.Г. – декан факультету економіки та менеджменту ЖДТУ, к.е.н., доц.

Члени організаційного комітету:

Дейнеко Л.В. – завідувач відділу промислової політики ДУ «Інституту економіки та прогнозування НАН України», д.е.н., проф.

Дюжилова О.М. – завідувач кафедри економіки і управління виробництвом Тверського державного технічного університету, д.е.н., проф.

Котикова О.І. – завідувач кафедри економіки підприємств Миколаївського державного аграрного університету, д.е.н., проф.

Кушніренко О.М. – доцент кафедри економіки ЖДТУ, к.е.н.

Муляр В.І. – завідувач кафедри гуманітарних наук ЖДТУ, д.ф.н., проф.

Обіход С.В. – завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доц.

Петрук О.М. – завідувач кафедри фінансів ЖДТУ, д.е.н., проф.

Русакова Л.М. – професор кафедри економічної теорії та прикладної економіки Тюменського державного університету, д.е.н.

Солонінко К.С. – завідувач кафедри економічної теорії ЖДТУ, проф.

Тарасюк Г.М. – завідувач кафедри менеджменту ЖДТУ, д.е.н., проф.

Цал-Цалко Ю.С. – перший проректор Житомирського національного агроекологічного університету, д.е.н., проф.

Хвесик М.А. – директор ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», д.е.н., проф.,академік НААН України

Ходаківській Є.І. – професор кафедри економічної теорії Житомирського національного агроекологічного університету, д.е.н.

Відповідальний секретар

Марченко К.С. – асистент кафедри економіки ЖДТУ

Конференція проводилась під егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за участю Управління економіки Житомирської районної державної адміністрації, Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України (м. Київ); Інституту економіки та прогнозування НАН України, Тверського державного технічного університету (Росія); Тюменського державного університету (Росія).

 Метою конференції було обговорення актуальних проблем інвестиційно-інноваційного розвитку підприємства, перспектив забезпечення конкурентоспроможності господарюючих суб’єктів при налагодженій системі менеджменту та маркетингу, управління трудовим потенціалом при вирішенні соціально-економічних проблем підприємства, розробка теоретичних підходів та вироблення практичних рекомендацій щодо стратегій формування й підтримки збалансованого розвитку підприємств.

Для участі в конференції надіслали матеріали кафедри вищих навчальних закладів України та зарубіжжя: економіки, економічної теорії, бухгалтерського обліку Житомирського національного агроекологічного університету; економіки та менеджменту Житомирського національного університету ім. І. Франка; економіки та управління виробництвом Тверського державного технічного університету; економіки підприємства Миколаївського державного аграрного університету; економічної теорії та прикладної економіки Тюменського державного університету; відділом економічних проблем екологічної політики та сталого розвитку Інституту економіки природокористування та сталого розвитку НАН України; відділом промислової політики ДУ «Інституту економіки та прогнозування НАН України». В цілому надіслано 110 тез доповідей учасників.

На пленарному засіданні конференції, яке відбулося 20 листопада 2012 р. в конференц-залі університету, виступили декан факультету економіки і менеджменту ЖДТУ, к.е.н., доц. Денисюк Олена Григорівна; начальник Житомирської райдержадміністрації відділу управління економіки Коваль Юрій Іванович; заступник директора бюджетної установи «Житомирський регіональний центр інвестицій та розвитку», голова Житомирської обласної молодіжної громадської організації «ХХІ покоління» Сівко Віталій Вікторович; завідуючий кафедри економічної теорії, к.е.н, проф. Солонінко Костянтин Степанович, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., проф. Ходаківський Євгеній Іванович, магістрант групи ЕПМ-10 Дідківський Сергій, студентка групи ЕП-28 Токарева Оксана.

За результатами роботи конференції, тези доповідей учасників будуть розміщені на сайті https://ztu.edu.ua та надруковані у збірнику матеріалів конференції.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *