IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених “Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці”

12 квітня 2012 року на базі кафедри управління персоналом і економіки праці факультету економіки і менеджменту ЖДТУ відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих учених «Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці».

У роботі конференції взяли участь понад 110 учасників 18 вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів із 10 міст України (Київ, Житомир, Рівне, Харків, Суми, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтава, Одеса, Херсон). Кожен шостий учасник конференції – молодий учений (кандидат наук або аспірант).

На етапі розбудови соціально-орієнтованої ринкової економіки України особливої уваги потребує вивчення і узагальнення теоретичних засад формування і регулювання нових за змістом відносин у сфері праці, новітнього ставлення до місця і ролі людини в суспільному виробництві. З метою виявлення прогресивних тенденцій та з’ясування причин стримування розбудови досконалих відносин між найманою працею і капіталом учасникам конференції було запропоновано обговорення результатів останніх досліджень щодо розвитку соціально-трудової сфери та притаманних їх відносин  за наступними напрямами:

1. Перспективи розвитку управління персоналом.

2. Ринок праці та державне регулювання зайнятості.

3. Соціальна політика в Україні.

4. Правові аспекти трудової діяльності.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 8:30 – 9:30 – реєстрація учасників

9:30 – 9:45 – урочисте відкриття конференції

9:45 –11:00 – пленарне засідання

11:00–13:30 – кава-брейк

11:30–13:30 – секційні засідання

13:30–14:00 – обідня перерва

14:00–16:00 – продовження секційних засідань

16:00–16:30 – урочисте закриття конференції

17:00–18:45 – екскурсія містом

19:00–20:50 – відвідування Житомирського обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Кочерги.

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Виступ з доповіддю – до 10 хвилин, дискусія – до 10 хвилин.

На урочистому закритті молодіжної конференції кращі доповіді учасників були відзначені грамотами.

За успішну презентацію доповіді та активну участь у роботі IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів, молодих учених «Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці» отримали грамоти наступні студенти:

 1. Гусарева Вікторія, ЖДТУ. Тема доповіді: «Профорієнтація як основний чинник забезпечення ринку праці конкурентоспроможною робочою силою» (науковий керівник: к.е.н., доц. Кулаковська Л.П.)
 2. Карпельова Катерина, ЖДТУ. Тема доповіді: «Основи ефективного лідерства в управління персоналом» (науковий керівник: к.е.н., доц. Кушніренко О.М.)
 3. Кульчицька Анна, ЖДТУ. Тема доповіді: «Створення ефективної системи управління персоналом на підприємстві» (науковий керівник: д.е.н., проф. Тарасюк Г.М.)
 4. Садурська Марина, ЖНАЕУ. Тема доповіді: «Пріоритетні напрями державного регулювання зайнятості в Україні» (науковий керівник: к.е.н., доц. Кільніцька О.С.)
 5. Солодчук Тетяна, ЖНАЕУ. Тема доповіді: «Управління розвитком персоналу» (науковий керівник: к.е.н., доц. Кільніцька О.С.)
 6. Терещук Тетяна, ЖДТУ. Тема доповіді: «Школи менеджменту та їх внесок у царину управління персоналом» (науковий керівник: викл. Сурікова І.А.)
 7. Ткачук Діана, ЖДТУ. Тема доповіді: «Соціальна політика в Україні» (науковий керівник: викл. Ярмолюк Д.І.)
 8. Токарева Аніта, ЖДТУ. Тема доповіді: «Концептуальні засади працевлаштування випускників вищих навчальних закладів на регіональному рівні» (науковий керівник: ст.викл. Бородкіна Н.О.)
 9. Широкова Марія, ЖДУ ім. Івана Франка. Тема доповіді: «Особливості управління персоналом в умовах кризи» (науковий керівник: к.е.н., доц. Вікарчук О.І.)
 10. Шляга Аліна, ЖДТУ. Тема доповіді «Громадські роботи як засіб активної підтримки незайнятого населення» (науковий керівник: к.е.н., доц. Кулаковська Л.П.)

Керівники секцій  відзначили активну роботу в конференції наступних студентів:

 1. Буханевич Анна, ЖДТУ. Тема доповіді «Методика підбору кадрів для підприємств сфери послуг»
 2. Войцехівська Ірина, ЖДТУ. Тема доповіді «Оцінка персоналу як фактор мотивації» (науковий керівник: ст. викл. Маслова С.О.)
 3. Діхтярук Олена, ЖДТУ. Тема доповіді «Професійна орієнтація як фактор збалансування трудового потенціалу суспільства» (науковий керівник: викл. Коровчук Л.І.)
 4. Кирилюк Любов, ЖДТУ. Тема доповіді «Лояльність персоналу як складова корпоративної культури організації» (науковий керівник: к.е.н., доц. Безшкура А.Ю.)

За результатами роботи конференції підготовлено до друку збірник матеріалів, що об’єднує наукові пошуки студентів, аспірантів та молодих учених щодо формування та ефективного використання трудового потенціалу різних рівнів, створення реальних засад забезпечення якісної зайнятості населення, переосмислення державних соціальних функцій та зміни пріоритетів у соціальній політиці. Наукові висновки авторів збірника покладено в основу рекомендацій і пропозицій, які можуть бути корисними фахівцям-практикам та науковцям у розумінні молодіжного погляду щодо основних способів розв’язання актуальних завдань у площині соціально-трудового розвитку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.